HISTORIA – ORIXE DO ENTROIDO EN XERAL

Non se ten precisado con certeza a orixe das festas do Entroido.

É en épocas escuras da Idade Media cando aparece con máis forza formando parte do círculo litúrxico cristián, polo que parece que sen a existencia da Coresma, o Entroido, non perdurase na forma que maioritariamente se presentou ata hai algúns anos.

Desde o Renacemento creuse que o Entroido proviña directamente das antigas festas Saturnais romanas. Nestas festas existía como costume xeneralizado, o troco de agasallos e invitacións, de vestirse con máscaras ou disfrazarse e de que os señores vestisen humildes roupas dos escravos, gozando estes por contrapartida, de certa liberdade sen recoñecer amo algún.

A propia verba Carnaval levou a alguns a derivala de “carrus navalis” ou representación que nas festa das Kalendas de marzo viñan celebrala os romanos en honra da deusa Isis, con procesións, disfraces e exhibicións de barcos arrastrados pola terra.

O Entroido é unha festa na que os ritos e manifestacións de orixe arcaica mestúranse na época romana con outros de tipo social, que perduran ata a Idade Media, adquirindo tamén un sentido cristián. A convivencia de ambas  manifestacións, a pagá e a cristiá, lévannos definitivamente a fixar os carácteres que aínda hoxe na actualidade detéctase na festa do Entroido.

A cultura popular era poderosa mentres que a oficial e relixiosa máis feble, polo que, con fins propagandísticos a igrexa facía cadrar as súas festas con aquelas que fosen pagás co único fin de intentar cristianizalas. As festas populares nas que a risa, a burla ou a pantomima, eran elementos esenciais, foron consideradas como cousa demoníaca, emanante do Inferno, e o rezo, o recollemento, a oración e o arrepentimento como provintes de Deus. Estas premisas marcaron a concepción filosófica dos primeiros tempos da igrexa medieval, e en canto, comenzou a considerar como unha segunda natureza humana, estas manifestacións de desafogo, ata o estamento relixioso chegou a asumilo no contorno do seu propio ritual, permitindo pois estes excesos en determinadas datas do ano co único fin de erradicalo aos poucos, e así desta forma os mesmos relixiosos, conscientes do seu papel transformador, contribuíron á súa expansión baixo novas formas, potenciadas por eles. Así chegaron a recrearse situacións xocosas e satíricas de paisaxes bíblicas e de libros relixiosos, sempre xustificándoas baixo a premisa desa segunda natureza humana. Na liturxia, nos funerais, nos matrimonios, bautizos e outras cerimonias comezan a aparecer estas manifestacións satíricas, exemplo diso, son: “As festas do San Xoan” “Os Inocentes” “A Liturxia dos Borrachos” “O Evanxelio dos Borrachos” “O Testamento Porcelli” “Pater Noster” “Credo” e outras letanías, que sen ningunha dúbida remítennos aos Testamentos e Enterros das nosas festas do Entroido. Tamén vellas pezas teatrais, os “ministerys” (dos menestrais=gremios) con intención ridiculizadora son un precedente dos Entremeses e Apropósitos dos nosos tempos.

En moitas destas festas saían xa previamente os “demos” enmascarados, circulando libremente polas rúas e creando un ambiente de desenfreo. Ao pouco tempo estes enmascarados xa aparecen organizados participando en gremios, en danzas e finalmente en procesións como penitentes representando sempre o demoníaco, o negativo fronte ao triunfo da fe.

A partir do Renacemento, coa nova concepción filosófica do mundo e da vida, a festa do Entroido foi máis unha lembranza e o adeus a outra época que xa terminara. Nalgúns casos foi así, máis noutros, a concepción vital medievalista perdurou por diversos motivos socioeconómicos, ata os nosos días; no rural, agrario e medieval a través das nosas xentes, as nosas vilas e cidades por medio dos gremios que mostraban os seus espectáculos, invencións, danzas e máscaras.

HISTORIA – ORIXE DO ENTROIDO EN VERÍN

cigarrons-anos50
Cigarróns anos ’50 (imaxe cedida por María José “Cabanas”)

Cremos que foi esta concepción a constante que fixo que os habitantes dunha  comunidade coma Verin, predominantemente galego e rural, mantinveran viva esta tradición popular e ancestral.

O Entroido verinense foi parello coas circunstancias históricas e políticas do país ao longo do tempo, celebrandose con maior ou menor sorte.

Falamos duns anos que abarcan dende principios de século ata o ano 1.936, no que gozou dunha “certa” liberdade porque estivo marcado polas ordes e normas impostas polas autoridades da época, que non eran proclives a tanto derroche e desenfreo, e falamos tamén dos anos de represión, a época da posguerra,  no que o Entroido suprimiuse en todalas suas manifestacións, chegando o ano 1.944, no que o alcalde por entón, de Verin, D. Edesio Fuentes consegue o permiso gubernativo para celebrar o Entroido na rúa, organizado a escote polos mozos e mozas, tendo a Praza Maior e da Estrela como centro neurálxico onde se ía concentra-la troula  e ó que confluían as mascaradas e as comparsas para ledicia do numeroso público que enchía as fiestras das casas colindantes.

cigarrons-anos50sencareta
Cigarróns anos ’50 (imaxe cedida por María José “Cabanas”) de esquerda a dereita: Primeiro: descoñecido, Segundo: José González Pérez (Bar Deportivo), Tercero: Jose García Cabanas, Cuarto: José Oterino (Cine Puga), Quinto: descoñecido, Sexto: desconocido

Un monótono discurrir dos actos, a improvisación dos mesmos, a crítica, e o enxebrismo eran as notas que máis destacaban no Entroido dos anos corenta, e nos seguintes, a pesares de adoecer nalgúns anos, tanto a necesidade de diversión e liberdade demandada pola xuventude da época, coma os esforzos por evitar a súa desaparición, prodúcese de novo en 1.981 un rexurdimento da festa do Entroido que nos leva ata os nosos días.

O Entroido coma festa popular é o reflexo dos vaivéns que constantemente lle sobreveñen ás xentes, a historia, a vida en fin. Mentres o Entroido sexa unha festa enraizada no pobo,estará suxeita a eses altibaixos lóxicos, adaptándose á forma de pensamento imperante en cada época e anovándose cada certo periodo, tal como ven acontecendo dende hai moitos séculos.

O ENTROIDO SERÁ MENTRES A XENTE O QUEIRA E COMO O QUEIRA.
SIGNIFICADO

É esta unha festa na que os ritos e as cerimonias mestúranse: porse máscaras, comer “do porco” (degustar todo tipo de produtos relacionados coa matanza; chourizos, carne e outros), botar fariña, queimar os Entroidos, o Meco, cambiar o carácter durante uns dias, cambiar os roles sexuais, etc…
Nestes días está permitido facer cousas que non o están o resto do ano e que ata parecerían de mal gusto, é pois o Entroido, en definitiva, o revés do mundo, a contradición da vida cotiá e a procura do investimento total dos valores.

Inconscientemente búscase un equilibrio no exceso fronte ao desequilibrio que supón o respecto á penitencia cuaresmal.

A crítica social, a parodia, o grotesco, o burlesco, son modos de ridiculizar inconscientemente os feitos da vida cotiá, os oficios, os cargos públicos, os cortexos relixiosos, a guerra, a xustiza, a vida dos veciños e outras manifestacións de tipo social ou profesional. Os ritos do Entroido, a vestimenta, os devanditos e feitos improvisados confírenlle tamén a certas máscaras un carácter teatral.

A literatura vese representada nas coplas e cancións populares deste tempo, alcanzando o verdadeiro carácter creativo que ten o seu máis alto reflexo na confección dos “Testamentos” e “Entremeses”.
Distínguese tamén unha tendencia natural ao igualitarismo, ao verse suprimidas as diferenzas sociais, de idade, estado civil, clase, sexo, etc. facendo que nesta festa mestúrense todos, esquecendo os respectos e as distancias que a vida cotiá impón.
É en esencia, a propia representación do paganismo fronte ao Cristianismo, nacido nunha época aínda máis pagá que a nosa, pero tamén máis relixiosa.

Bibliografía:

libro02 “Etnografía Galega, cultura espiritual”, de D. Xesús Taboada Chivite, editorial Galaxia.

imagen02 “Verín y mi tiempo”, de D. Joaquín González Fuentes, editorial Grafo Dos.

portada-entroidos-1900-1989 “Os Entroidos en Verín, 1900-1989”, Primeira Edición 1990, Edita: Concello de Verín, Imprime Gráficas Cars, Dep. Legal OR – 21/90

O Entroido nas Terras de Monterrei“O Entroido nas Terras de Monterrei”, obra de D. Xerardo Dasairas Valsa, ed. Do Cumio. 1990.

image“Máscaras de Entroido no sureste Ourensán”, obra de D. Xosé Rodríguez Cruz, ed. Artes gráficas y publicidad Dibay S.L. 1998

capa-actas-entroido“Actas das Xornadas sobre o Entroido de Galiza”, editorial SAGA, ISBN. 2341-0019

Agradecemento pola súa colaboración e o seu permiso expreso por permitirnos usar todo o seu trabal lo.